Medialab Gdańsk. Kultura Cyfrowa_szkolenia

status: trwające

Cykl szkoleniowy skierowany do kadr kultury związanych z instytucjami i organizacjami typu GLAM (galleries, libraries, archives, museums) a konkretnie z prowadzonymi w nich działaniami online.

Chcemy realnie wesprzeć osoby zajmujące się kolekcjami online, zbiorami cyfrowymi, strategiami cyfrowymi swoich organizacji i ich wizerunkiem w sieci. Zależy nam na profesjonalizacji sektora kultury, tak aby mógł on nawiązać współpracę z branżą technologiczną i kreatywną w zakresie tworzenia nowych narzędzi cyfrowych.

W ciągu 2022 roku podejmiemy takie tematy jak: prawo autorskie, strategia i wizerunek instytucji w sieci, zarządzanie projektem cyfrowym, przygotowywanie wniosków na działania cyfrowe i projektowanie intuicyjnych narzędzi cyfrowych.

Kolejne szkolenia (raz w m-cu) będą zapowiadane na pracownia.medialabgdansk.pl oraz profilu Medialabu na Facebooku

Przy opracowaniu programu współpracujemy z Igorem Rosą, BN Polona.

śledźcie #kulturacyfrowaIKM

I. 25.03.2022 g. 10-16
Z papieru na ekrany – wstęp do digitalizacji. Szkolenie online. prow. Tomasz Gruszkowski, Grzegorz Koseła
Krótki kurs digitalizowania.