Medialab Gdańsk. Pracownia Nowych Mediów

status: trwające

Pracownia Nowych Mediów to projekt, którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem autorskim i zasadami etycznymi, wykorzystywania materiałów pozyskanych z Internetu. Ideą programu jest stworzenie pakietu niezbędnych instrukcji w formie otwartych zasobów edukacyjnych, takich jak szkolenia online, publikacje poradnikowe, interaktywne infografiki. Wśród tematów znajdą się, między innymi, aktywizm obywatelski, współpraca środowisk i pokoleń, stymulacja aktywnych działań w Internecie, prawo autorskie. Materiały będą adresowane do indywidualnych użytkowników Internetu. Szczególnie zależy nam na wsparciu osób tworzących własne treści w sieci, promowaniu idei współpracy oraz upowszechnianiu domeny publicznej.

Pracownia Nowych Mediów to źródło wiedzy i umiejętności dla obywateli korzystających z nowych mediów.

Efekty projektu – kursy internetowe na platformie szkoleniowej – promuje m.in. spot reklamowy (zdjęcia Bogna Kociumbas, muz. Mateusz Filipiuk).

W ramach Pracowni chcemy też podejmować współpracę z lokalnymi instytucjami kultury. Możemy zaoferować pomoc przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla kultury, związanych w szczególności z udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów cyfrowych, ponownym wykorzystywaniame zbiorów cyfrowych, tworzeniem kolekcji online, wdrażaniem polityk otwartości w instytucjach  itp.

Bardzo dobrym przykładem jest nasza współpraca z PAN Biblioteką Gdańską, która zaowocowała powstaniem serwisu pankreator.org, botem internetowym PAN Kreator oraz stałą współpracą pracowników biblioteki ze społecznością Koduj dla Polski i Trójmiejskim HackerSpacem. Szczegóły współpracy znajdują się na stronie Pracowni Nowych Mediów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podobną współpracą lub mają pomysł na inną – zapraszam do kontaktu: karina.rojek@ikm.gda.pl,  @karina_rojek

W latach 2015-16 projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu edukacja medialna i informacyjna.

Przejdź do strony projektu