Medialab Gdańsk. Kultura Cyfrowa_szkolenia

status: trwające

Cykl szkoleniowy skierowany do kadr kultury związanych z instytucjami i organizacjami typu GLAM (galleries, libraries, archives, museums) a konkretnie z prowadzonymi w nich działaniami online.

Chcemy realnie wesprzeć osoby zajmujące się kolekcjami online, zbiorami cyfrowymi, strategiami cyfrowymi swoich organizacji i ich wizerunkiem w sieci. Zależy nam na profesjonalizacji sektora kultury, tak aby mógł on nawiązać współpracę z branżą technologiczną i kreatywną w zakresie tworzenia nowych narzędzi cyfrowych.

W ciągu 2022 roku podejmiemy takie tematy jak: prawo autorskie, strategia i wizerunek instytucji w sieci, zarządzanie projektem cyfrowym, przygotowywanie wniosków na działania cyfrowe i projektowanie intuicyjnych narzędzi cyfrowych.

Kolejne szkolenia (raz w m-cu) będą zapowiadane na pracownia.medialabgdansk.pl oraz profilu Medialabu na Facebooku

Przy opracowaniu programu współpracujemy z Igorem Rosą, BN Polona.

śledźcie #kulturacyfrowaIKM

I. 25.03.2022 g. 10-16
Z papieru na ekrany – wstęp do digitalizacji. prow. Tomasz Gruszkowski, Grzegorz Koseła
Krótki kurs digitalizowania.

II. 19.04.2022, g.10-15
Kultura cyfrowa. Prawo autorskie dla kuratorów zbiorów cyfrowych. prow. dr Krzysztof Siewicz.

III. 28.10.2022 g. 16-19
SPARK AR Studio – obsługa aplikacji – warsztaty. MEDIAlabirynty. prow. Agnieszka Kotowska. 

IV. 29-30.11.2022, g. 10-15
Zarządzanie projektem cyfrowym w instytucji kultury. Szkolenie dla kadr kultury. prow. Karolina Szczepaniak – zapisy od 24.10.2022.