Medialab Gdańsk. Akademia Nowych Mediów

status: zakończone

Akademia Nowych Mediów to kompleksowy projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr kultury w szczególności w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej ale nie tylko. Chcemy pokazać jak można wprowadzać elementy edukacji medialnej i informacyjnej w działania animacyjne oraz programy edukacyjne w kulturze. Zależy nam również na pokazaniu jak bezpośrednio można edukować o nowych mediach, a także jak mogą one wzbogacić warsztat pracy kadr kultury. Będziemy zajmować się przede wszystkim aktywnym i kreatywnym korzystaniem z nowych mediów, tematami działań będą m.in media społecznościowe, blogi, Wikipedia, domena publiczna, programowanie, storytelling, kwestie prawne.

Akademia Nowych Mediów to sposób na zaprezentowanie potencjału nowych mediów dla kadr kultury i naukę takiego z nich korzystania w pracy edukacyjnej i animacyjnej, które pozwoli zwiększyć kompetencje medialne i informacyjne uczestników kultury.

Przejdź do strony projektu