Medialab Gdańsk. Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów

status: zakończone

Edulab to zastosowanie nowych mediów do poznawania lokalnego dziedzictwa, krytycznej refleksji oraz budowania tożsamości lokalnej.

Projekt wypełniał lukę w systemie polskiego szkolnictwa, w którym brakuje kompleksowej edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i medialnej. Jego celem było kształcenie umiejętności twórczego i krytycznego podejścia do lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwój umiejętności gromadzenia cyfrowych danych, digitalizacji dziedzictwa, archiwizacji współczesności i prezentowania zbiorów na platformie internetowej, kształcenie umiejętności współpracy w grupie z wykorzystaniem nowych mediów, rozwój świadomości historii i sytuacji społecznej własnej miejscowości.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty dla młodzieży (30 marca-1 kwietnia, 11 czerwca), warsztaty dla nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów nieformalnych (26 maja) oraz debata o edukacji medialnej (31 maja). Przygotowano także publikację “Laboratoria mediów” oraz scenariusz warsztatów dla młodzieży umożliwiający wszystkim zainteresowanym przeprowadzenie tego typu działań w swoim środowisku lokalnym.

 

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Orange i realizowany w roku 2012.

Przejdź do strony projektu