Medialab Gdańsk. MuzeoLAB_

status: trwające

MuzeoLAB

przestrzeń medialabowa dla muzeów
Przestrzeń, która pozwoli nawiązać współpracę pomiędzy sektorem kultury a branżą technologiczną oraz kreatywną w zakresie tworzenia nowych narzędzi cyfrowych. Muzeolab wraz z partnerami będzie miejscem wymiany pomysłów, kompetencji i wiedzy.

A także przestrzenią badawczo-rozwojową. Jego celem będzie budowanie kompetencji wśród pracowników instytucji kultury oraz narzędzi i produktów opartych na zasobach dziedzictwa, które zwiększą i wzmacniają zaangażowanie publiczności muzeów. Jednocześnie (docelowo) będzie prowadził badania nad ich używaniem. Ważnym aspektem jest również budowanie nowych społeczności wokół instytucji kultury, która odpowiada i twórczo reaguje na zmieniającą się teraźniejszość.

W ramach działania MuzeoLabu w 2023 zapraszamy na:

I. FORUM KULTURY CYFROWEJ

26-27.10. 2023 – Kolekcje online – forma i treść  

Wydarzenie skierowane do pracowników instytucji/organizacji kultury zajmujących się kolekcjami cyfrowymi, udostępnianiem zbiorów cyfrowych, wykorzystywaniem zbiorów cyfrowych do celów edukacyjnych, marketingowych i komunikacyjnych.

2 dni – miks prezentacji/wystąpień i warsztatów
3 dni jeśli połączysz Forum z Marketingiem w Kulturze! : ) 

zapisy: www.marketingwkulturzeforumkulturycyfrowej2023

 

I. Cykl szkoleniowy skierowany do kadr kultury związanych z instytucjami i organizacjami typu GLAM (galleries, libraries, archives, museums) a konkretnie z prowadzonymi w nich działaniami online.

Chcemy realnie wesprzeć osoby zajmujące się kolekcjami online, zbiorami cyfrowymi, strategiami cyfrowymi swoich organizacji i ich wizerunkiem w sieci. Zależy nam na profesjonalizacji sektora kultury, tak aby mógł on nawiązać współpracę z branżą technologiczną i kreatywną w zakresie tworzenia nowych narzędzi cyfrowych.

W ciągu 2023 roku podejmiemy takie tematy jak: prawo autorskie, strategia i wizerunek instytucji w sieci, zarządzanie projektem cyfrowym, dostępność cyfrowa, przygotowywanie wniosków na działania cyfrowe i projektowanie intuicyjnych narzędzi cyfrowych. Dodatkowo przygotujemy serie krótkich warsztatów z wykorzystywania konkretnych narzędzi cyfrowych – przydatnych w codziennych działaniach marketingowych, edukacyjnych czy organizacyjnych.

Kolejne szkolenia (raz w m-cu) będą zapowiadane tutaj na pracownia.medialabgdansk.pl oraz profilu Medialabu na Facebooku

śledźcie #museoLAB

2023

1. 11.03.2023 g. 12-16

Sztuka generatywna – warsztaty. Prow. Kinga Marszałkowska, Marek Kudła;
koszt: bezpłatne. warsztaty dofinansowane ze środków programu Erasmus + , projekt Bridging Digital.  
zapisy: app.evenea.pl/event/aiart

2. 22-23.03.2023 g. 10-17

Projekt cyfrowy od strony użytkownika. Jak stworzyć dobry brief kreatywny. Prow. dr Ewa Drygalska.
koszt: 70 zł
zapisy: app.evenea.pl/event/muzeolab03

3. 03.04.2023 g. 10-14

Warsztaty Reelsy – storytelling. prow. Elżbieta Manuiło – Lesicka.
koszt: 50 zł
zapisy: app.evenea.pl/event/reelsstorytelling

4. 27. kwiecień 2023
Dostępność cyfrowa – opisy alternatywne – strony www, media społecznościowe, e-kolekcje;
prow. Robert Więckowski, Fundacja Kultura Bez Barier.
koszt: 50 zł
zapisy: evenea.pl/event/opisyalternatywne/


w 2022 odbyły się:

2022

I. 25.03.2022 g. 10-16
Z papieru na ekrany – wstęp do digitalizacji. prow. Tomasz Gruszkowski, Grzegorz Koseła
Krótki kurs digitalizowania.

II. 19.04.2022, g.10-15
Kultura cyfrowa. Prawo autorskie dla kuratorów zbiorów cyfrowych. prow. dr Krzysztof Siewicz.

III. 28.10.2022 g. 16-19
SPARK AR Studio – obsługa aplikacji – warsztaty. MEDIAlabirynty. prow. Agnieszka Kotowska. 

IV. 29-30.11.2022, g. 10-15
Zarządzanie projektem cyfrowym w instytucji kultury. Szkolenie dla kadr kultury. prow. Karolina Szczepaniak – zapisy od 24.10.2022. 

Przy opracowaniu programu w 2022 roku współpracowaliśmy z Igorem Rosą, BN Polona.