Medialab Gdańsk. Pracownia Nowych Mediów

status: trwające

Pracownia Nowych Mediów to projekt, którego celem jest rozwijanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji, krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem autorskim i zasadami etycznymi, wykorzystywania materiałów pozyskanych z Internetu. Ideą programu jest inspirowanie do twórczego korzystania ze zbiorów cyfrowych. Poprzez realizowanie różnorodnych projektów we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi będziemy integrować środowisko wokół otwartości w kulturze Wśród tematów znajdą się, między innymi, aktywizm obywatelski, współpraca środowisk i pokoleń, stymulacja aktywnych działań w Internecie, prawo autorskie. Materiały będą adresowane do indywidualnych użytkowników Internetu. Szczególnie zależy nam na wsparciu osób tworzących własne treści w sieci, promowaniu idei współpracy oraz upowszechnianiu domeny publicznej.

Pracownia Nowych Mediów to źródło wiedzy i umiejętności dla obywateli korzystających z nowych mediów.

Efekty projektu – PANkreator, biblioteka GIFów, rekonstrukcja XVIII wiecznyh zaśpiewów, projekt Gdańska Gadka, MEDIAlabirynty, Hackathony muzyczne, reuse, seria wyszukanyh pamiątek, kursy internetowe na platformie szkoleniowej;

W ramach Pracowni chcemy też podejmować współpracę z lokalnymi instytucjami kultury. Możemy zaoferować pomoc przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla kultury, związanych w szczególności z udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów cyfrowych, ponownym wykorzystywaniem zbiorów cyfrowych, tworzeniem kolekcji online, wdrażaniem polityk otwartości w instytucjach  itp.

Więcej o naszych projektach w ramach pracowni: pracownia.medialabgdansk.pl/aktualnosci

Bardzo dobrym przykładem jest nasza współpraca z PAN Biblioteką Gdańską, która zaowocowała powstaniem serwisu pankreator.org, botem internetowym PAN Kreator oraz stałą współpracą pracowników biblioteki ze społecznością Koduj dla Polski i Trójmiejskim HackerSpacem. Szczegóły współpracy znajdują się na stronie Pracowni Nowych Mediów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podobną współpracą lub mają pomysł na inną – zapraszam do kontaktu: karina.rojek@ikm.gda.pl,  @karina_rojek

Zobaczcie film, w którym rekonstruujemy XVIII wieczne zaśpiewy gdańskich Wywoływaczy.
 

Przejdź do strony projektu